Értékeink

Kodály Zoltán

 

A magyar nevelés, a zenei nevelés prófétája: Kodály Zoltán

     „Az ének hűség otthonunkhoz, hűség múltunkhoz, édesapánkhoz, édesanyánkhoz, történelmünkhöz. Hűség az anyanyelvhez, hűség önmagunkhoz. Fontos éltető erő sok gonddal, bajjal küszködő világunkban, erőt ad a jövőért vívott kemény harcainkban. Aki énekel, nem magára gondol elsősorban. Azért énekel, mert az ének kitárulkozás, az ének vallomás, az ének vigasz, eszköz a másik emberhez, egy nagyobb közösséghez. Az ének a lélek megtartó ereje, azért van, hogy a szív el ne hervadjon.”(M.M.)

Boldog Terézia anya

 

Rendalapítónk példája: az életadás lendülete

     Boldog Terézia anya olyan ember volt, aki akármihez fogott, mindenütt virágzás volt a keze nyomában. Olyan eleven életet adott tovább azoknak, akiket szeretett, hogy ez még mindig gazdag forrás sokaknak. Olyan tanár volt, aki életre szólót adott diákjainak, életkedvet árasztott maga körül; olyan vezető volt, aki inspirálta a többieket.

    Terézia anya történelmet alakított, anélkül, hogy politikus lett volna. Mindent, amit tapasztalt, Istenre vonatkoztatott, tőle eredőnek tekintett. Korának nehézségeit, életének eseményeit ajándékként, útmutatásként, felszólításként élte meg, s ez szakadatlan felfedező úttá tette életét.

SSND

 

Az iskolanővérek karizmája: a peremen lévők szolgálata neveléssel

     A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongregációja a felvilágosodás utáni évtizedek szellemi és társadalmi viharaiban jött létre. Boldog Gerhardinger Karolina, szerzetesi nevén Terézia anya, a rend alapítója a kor legégetőbb feladatának megoldásában sietett a társadalom segítségére: a társadalmi mozgások következtében elszegényedett rétegek oktatását-nevelését célozta meg. „Olyan korban élünk, hogy mindenkinek, akinek keze van, ki kell nyújtania, hogy mentse, ami menthető.” (Boldog Gerhardinger Terézia)

Feliratkozás Értékeink csatornájára

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |