Dimanikus idézet

„A remény: eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk.” - Suenens bíboros

Guttman Mihály

Guttman Mihály, a Romániai Magyar Dalosszövetség tiszteletbeli elnöke

 

PÜNKÖSDÖLŐ

 

"A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték 

Megerősítni szívöket az apostoloknak…" 

     Énekeltük a kereszténység legszebb és legnagyobb ünnepén kisdiák koromban Aradon mint a Katolikus Gimnázium tanulja. Fiúkórusunk nehezen birkózott meg a mű szépségével. /Lehet, hogy nem is énekeltük szépen, de nekem most is szépen elevenedik fel az ezelőtti 75 év./ Mikor kijelölt a tanár úr, hogy a kis szólót nekem kell énekelnem, reggelenként-esténként a Miatyánk előtt –után zengtem: „Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok…”

     És most is csodálkozom azon, hogy milyen nehezen értettük meg azt, hogy „Tüzes nyelveknek szólása Úgy,mint szeleknek zúgása, Leszálla az ő fejekre Nagy hirtelenséggel! Bételvén a Szentlélekkel Kezdének szólni nyelvekkel.” Csodálkoztunk, és emlékszem, hányszor kértem az Istent, hogy szálljon rám is a Szentlélek, hogy szólaljak meg én is nyelvekkel….de a csodák nem ismétlődtek, megszólalásom más nyelvekkel munkának az ára volt és maradt.

     Mintha most is az tetszik legjobban, mikor azt zengtük: „Piros pünkösd napján mindenek újulnak, a kertek, a mezők virágba borulnak - és most mind a három szólam fortén zengte: - a szép leányoknak rózsa koszorúját, a szép legényeknek szegfű bokrétáját” …és ezt hányszor elpróbáltuk, hogy a vége felé a hangos éneklést lehalkítsuk.

     Hányszor kértük, hogy azt a kicsi részt, ami úgy kezdődik, hogy „A pünkösdi rózsa kihajlott az útra, én édesem, én kedvesem, szakassza egyet róla…” ismételjük meg az énekkari próba végén.

     Kodály Zoltán minket magával ragadott ezzel a művével. A többieket is szerettük, amit úgy éreztünk, nekünk írt, de ezt – talán azért is, mert nagy ünnepünkkor szólaltattuk meg – a miénknek éreztük. Valóban azzá lett. Igaza van akkor, amikor 1950-ben ezt írta: „Csak az a zene szólhat a néphez, amely a nép saját ősi zenei hagyományából nőtt ki.”

     Mi Kodály Zoltán örökösei lettünk….

 

Kolozsvár, 2010.május 23. Pünkösd                                    

 

II. Szovátai Tavaszi Kórusfesztivál (Vasárnap, katolikus hetilap, 2010. július 11.)

„Ülök a Domokos Kázmér Művelődési Otthonban. Várom a kórustalálkozó kezdetét. Csodás fegyelmezettséggel vonulnak a színpadra székely népviseletben Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera  iskolanővérek tanítványai, akiket hét faluban (Jobbágytelke, Székelyhodos, Ehet, Deményháza, Mikháza, Nyárádköszvényes, Nyárádmente) oktatnak zenére, s Szovátán fogják össze énekkarba, furulyaegyüttesbe. Kodály Zoltán Nagyszalontai köszöntő,Gergely-járás; Halmos László Jubilate Deo és reneszánsz furulyamuzsika... Bennem felcsendül  Márai Sándor Eszterlánc című versének sorai: „Már nem tudom, hogyan volt: az eszterlánci cérna elszakadt, / elszakadt... Hallottam nagy zenéket / s Beethovent is azóta a vasúton , s hajón, otthon, / nappali heverésben, vagy lassan múló éjjel / eszembe jutott egyre: háromhangú kis ének, / lánc, eszterlánci cérna... értelme semmi nincsen, / nem több, mint egy nehéz illat értelme, ennyi, / mit délutáni sétán felém küld még a fenyves: / s van benne gyanta, lomb, meleg és napsütés is.” – Istenem, mily szépen, tisztán cseng e gyermeksereg hangja! Szóljon még... ne fejezzék be! Milyen tiszta az oktáv, a kvartugrások, felettük ugrál a csodás táncdallam szinkópás hangsúlyokkal... Drága missziót teljesítő tisztelendő nővérek, köszönet!” Guttman Mihály

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |