Dimanikus idézet

„Az ember képzésével, nevelésével jobbá tehető a világ.” - Az iskolanővérek szabályzata

Kovács Ibolya

Kovács Ibolya, szülő, Szováta

 

Becsüljük meg értékeinket!

 

  „Nem elég a jóra vágyni: a jót akarni kell.

De nem elég akarni,

Tenni, tenni kell.”

                          (Váci Mihály)

            Közel hat évvel ezelőtt, egy vasárnapi szentmisén a tisztelendő úr felkérésére, egy számunkra akkor még ismeretlen hölgy kihirdette, hogy szívesen látnak minden énekelni, furulyázni vágyó gyereket a helyi vallásterembe. Kisgyerekeim révén felkelt bennem a vágy, hogy ők is megtanulhatnának szépen énekelni és furulyázni, mert úgy gondoltam, hogy nevelni csakis zene által lehetséges a mai rohanó világban, ahol az ember egyre jobban elmagányosodik, szinte géppé válik, egyre inkább elcsügged és magányos lesz.

            A zene keretében a kórus éneklést tartottam a legszínvonalasabb nevelési eszköznek, ami nemcsak az önismeretre, az egymásra figyelésre, hanem egyben önfegyelemre és embertársi tiszteletre is készteti az éneklőt. Ezért rögtön a szentmise után meg is vártam, és rákérdeztem a kedves hölgyre, hogy habár kicsik a gyerekeim, azért járhatnának-e énekelni.

Nagy örömet és odaadást láttam már akkor a városunkba érkezett iskolanővér arcán. Gyerekeim azóta is szívesen vesznek részt a mára már Vera nővér és Gabi néni által szervezett mindenféle rendezvényen, mert bármi legyen is az, azt biztosan tudják, hogy csak szép, jó és értékes lesz. Felbecsülhetetlen mindaz a rengeteg fáradság, munka és nélkülözés, amit ebben a mögöttünk álló hat évben végeztek. Az országhatárokon belül és kívül aratott győzelmek és sikerek a bizonyítják rengeteg munkájukat: népdalok, kórusművek, kamaramuzsika átadása, a különböző furulyára írt művek megtanítása, a néptánc oktatás, a Szent Kinga misztériumjátékának betanítása, a Háry János című daljáték színpadra vitele, a Kodály Zoltán versenyre való felkészítés. Mindezek mellett a magyar zenei élet kimagasló személyiségeinek, mint Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos megismertetése, műveiknek bemutatása, és megtanulása képviselik a nővérek tevékenységének vonalát. De ahhoz, hogy mindezek ennyire szépen és jól elhangozhassanak, hogy gyerekeink ennyire megérthessék, megtanulhassák, hogy a zenei nevelés fontos, Gabi néni és Vera nővér lelkes kitartása az igazi szívből jövő éneklése kellett, és az, hogy a maguk egyszerűségével, szakértelmével és magas szintű tudásával minden egyes próbán, kórustáborban, lelkigyakorlaton, belföldi és külföldi utazásokon fáradságot nem ismerve tanítottak, neveltek, felügyeltek, és úgy lelkileg mint fizikailag a fejlődést biztosították nyolc település gyerekének, akik vágynak egy igazi közösségre. Ezt találhatták meg az Erdélyi Tündérkert Alapítvány nyolc falusi közösségében.

Itt és most ezért bátran kijelentem a magam és a többi szülő nevében, hogy igen nagy szükségünk van, volt és lesz két ilyen lelkes emberre, akiket ide Erdélyország közepébe a Jó Isten ide vezetett, és nemcsak „vágyni” engedte őket, hanem erős „akarattal” megajándékozta, és nemcsak megajándékozta, hanem - Istennek hála – „tenni” is megengedte. Tesznek minden olyan gyerekért, aki igényli, aki szereti és aki elfogadja mindazt, amit a zene és ismerete nyújt, illetve aki egy másabb értékrendet szeretne képviselni, mint ami napjainkban sajnos szokásos és divatos.

Mindezt a sok áldozatos munkát és fáradozást tudjuk, hogy a hit, remény és szeretet isteni erények irányítják úgy Vera nővérben, mint Gabi néniben, és hisszük azt, hogy ezen három erény erőt és kitartást ad az elkövetkezendő évekre is. Ezért kérjük az Úr áldását minden léptükre és döntésükre, minden elkezdett munkájukra és el nem kezdett munkájukra egyaránt a szovátai szülők nevében az Ároni áldás szavaival:       

Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged

Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad

Fordítsa feléd orcáját az Úr és adjon neked békességet! Ámen (4 Móz 6,24-26)

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |