Dimanikus idézet

„Minden jó kicsiben kezdődik.” - Boldog Terézia anya

Moldvai-székely tábor

2010. február: moldvai-székely tábor

 

     Minden iskolai szünetben szervezünk intenzív tábort a leghűségesebb tanítványainknak. Ezek az alkalmak a sokoldalú szakmai képzés, a nevelés lehetőségei, amikor napokig együtt vagyunk a gyerekekkel. A februári szünetben moldvai-székely műveltségi tábort szerveztünk Szovátán, a Nemzeti Civil Alap támogatásával. Az 55 nyárádmenti és szovátai gyerek mellé 16 gyermeket, fiatalt hívtunk Moldvából. Tíz felnőtt önkéntes vette körül a gyerekeket gazdagabbnál gazdagabb programokkal.

 

     A moldvai gyerekek Pusztinából érkeztek, Nyisztor Ilona tanítványai. Elementáris őserővel énekelnek, táncolnak, furulyáznak. Nagy hatással volt székelyföldi tanítványainkra ahogyan szívük-lelkük benne volt az éneklésben. Mi pedig a több szólamú énekléssel, furulyázással kápráztattuk el őket. A két gyerekcsoport inspirálta egymást – óriási hatása és nevelő ereje volt ennek a találkozásnak.

 

 

          

 

 

     A nap korosztályok szerinti kis csoportokban kezdődött, ez lehetőséget adott a személyesebb találkozásokra. A legnagyobbak (9-10-esek) lehetőséget kaptak arra, hogy angol nyelven építsék a közösséget, Elise nővér jóvoltából. Klarissza nővér a legkisebbekkel (3-4.osztályosok), Moldován Tekla, debreceni öregdiákunk, aki két egyetemet végez egyszerre az 5-6.osokkal, György Ádám, volt piarista diák a 7-8.osokkal törődött. Ezek után kezdődött a szakmai munka: a nyárádmenti gyerekeknek az énekkar, a moldvaiaknak a pásztorfurulya tanulás és a koboztanulás, mely két sepsiszentgyörgyi népzenész vezetésével történt. A zenei foglalkozásokat meg-megszakították az újabb kiscsoportos tanuló, képződő órák. A moldvai gyerekek a Kárpát-medence földrajzával ismerkedtek játékosan (M. Klarissza), nyelvi játék (Ádám), irodalom, drámajáték (Tekla) foglalkozásokon vehettek részt. A nyárádmentiek angolt tanultak (M.Elise), pásztorfurulyáztak (Ségercz Ferivel), kobzáztak, táncoltak (a jobbágytelki nagy gyerekekkel), az új énekkarosok szólamot tanultak. Ebéd után kézművesség, hógolyózás következett. A kézműves foglalkozáson nemezdíszítéses tarisznyát (Zsuzsa óvónénivel), illetve égetett díszítéses ceruzát készítettek (Teklával). Esténként egymásnak mutatkoztak be a csoportok énekkel, furulyával, majd fergeteges nyárádmenti-moldvai táncház következett. Kedves színfoltja volt a tábornak a többnyelvűség. Elise nővért – Klarissza segítségével – minden étkezésnél más-más asztalhoz hívták angol „nyelvi környezetet teremteni”. Egyre bátrabban használták gyermekeink angol nyelvtudásukat a bátorító, empatikus pedagógusi közreműködés hatására. Hála érte a nővéreknek!

 

     A kóruspróbák – melyek a nap gerincét képezték – furulyázással, zenei játékkal (Kodály játék) voltak fűszerezve. A debreceni Bárdos Szimpózium bemutató foglalkozására készültünk Czakó Gabi sziporkázó vezetésével. Guba András atya fotóművészi minőségben készülő évkönyvünk számára fényképezett, mely szintén kellemes perceket okozott, és nagyon inspirálta a gyerekeket. Ezért is hálásak vagyunk!

 

     Az utolsó napon a forró hangulatú közös éneklés, az önkénteseknek szóló tapsvihar, a búcsúzó gyerekek könnyei mutatták, hogy bizony megérintette a gyerekek szívét-lelkét ez a néhány nap. Az élményszerű, inspirált tanulás, a kulturált szórakozás, a kultúrák találkozása, székelyföldi, a magyarországi és a Kárpátokon túli magyarság találkozása a zenei kultúra segítségével, a felnövekvő gyermek és ifjú nemzedék tudatosulása, elköteleződése a kultúra, a magyarság, az összetartozás mellett a gyümölcsei ennek a néhány napnak, mely sok energiát követelt a téli vakáció napjaiban, ám még többet fakasztott az iskolanővéri karizma segítségével a világnak egy olyan pontján, ahol fokozottan szükség van a reményre.

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |