Dimanikus idézet

„Kultúrát nem lehet örökölni. Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű.” - Kodály Zoltán

Népújság

Kodály Zoltán Gyermekkar Szovátán

2005.augusztus 11.Népújág Geréb Éva

 

Megalakult a Teleki Oktatási Központ Kodály Zoltán Gyermekkara. A gyermekkar alapítói: Czakó Gabriella és Nagy Éva M. Vera iskolanővérek, önkéntes tanárok. A Népújság kérdéseire Czakó Gabriella válaszolt.

- Ritkán hallani, hogy valaki Magyarországról telepszik át, még ha ideiglenesen is, Erdélybe. Hogyan döntöttetek Szováta mellett?

- Dévára jártunk Csaba testvérhez. Nagyon megrendített az ottani gyerekek sorsa. Akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy oda kell menni, ahol nagyobb szükség van az emberre. Így került szóba Szováta. Két évvel ezelőtt, március 15-én jöttünk először ide. Sosem felejtjük el, hogy a kultúrházban a függöny szétnyílt, katonaénekeket énekelt 100 székely ruhás gyerek. A szülők arcán láttuk, hogy igénylik gyerekeik jó képzését. Ekkor már nem is volt kérdés, hogy itt fogunk tanítani.

- Egy kicsit mesélnél róla, hogy egy év alatt mit valósítottatok meg?

- Az 1-es iskolában Kodály-módszerrel tanítunk furulyát és éneket az I., II. és IV. osztály számára A 2-es iskolában megalakítottuk a Kicsinyek kórusát a II-IV. osztályos tanulókból. Furulyázni, énekelni, népi játékokra tanítottuk őket hetente kétszer, órák után. Ez tulajdonképpen a zenei írás-olvasás előkészítése volt. Katolikus templomi kórusunk van Nyárádköszvényesen, Mikházán, Jobbágytelkén, Illyésmezőn és természetesen itt, Szovátán. Összesen 360 gyereket tanítunk furulyázni. A szovátai Teleki-kerti táborban elkezdtük a pásztorfurulya oktatását is.
A tavaszi szünetben 6 pedagógussal iskolai látogatásra mentünk. Célunk volt megismertetni az anyaországban használatos módszereket és segédeszközöket, valamint, hogy kapcsolatok szülessenek anyaországi és erdélyi pedagógusok között egymás segítése céljából.

A Kicsinyek kórusával 2005 júniusában tanulmányi kirándulással összekötött bemutatkozón voltunk. Az előadáson gyereklakodalmast, népdalokat, népi játékokat, Kodály Zoltán-, Bárdos Lajos- és Szokolay Sándor- műveket mutattak be és furulyáztak. Napközis táborunk volt a nyárádmenti diákjainknak. 45 gyerekkel kezdtük, 90 gyerekkel zártuk. Júliusban a Teleki- kertben volt a tehetségfejlesztő zenetáborunk 50 gyerekkel. Munkánkkal és személyes kapcsolatainkkal az erdélyi magyar értelmiség itthon maradását szorgalmazzuk. A szociális gondoskodásba is besegítünk, de elsősorban a kultúra terjesztésében gondoljuk az itthon maradást.

Magyarországról többen megfordultak a szovátai otthonunkban. Valamennyien megszerették Erdélyt. Ennek lesz még folytatása. Ilyen például a szolokmai nyári tábor, amely a szentendrei pedagógusok és a helyi közösség összefogásával jött létre.


- Mindezek megvalósításában kik voltak támogatóitok, kik segítenek?


- Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány (magyarországi egyetemisták, iskolanővérek hozták létre, tanítványok, szülők, barátok, családtagok, ismerősök tartják fenn), önkormányzatok, Dévai Szt. Ferenc Alapítvány, Teleki Oktatási Központ, Communitas Alapítvány. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja (Budapest), plébánosok, polgármesterek, iskolaigazgatók, szülők, gyerekek segítik munkánkat.


- Mikor, hol és hogyan született meg a Kodály Zoltán Gyermekkar?


- Már otthon álmodoztunk arról, hogy lesz egy Kodály Zoltán Gyermekkar Erdélyben. A Teleki-kerti táborunkban júliusban döbbentünk rá, hogy a gyerekek adva vannak, ők azok, lelkesen akarják azt, amit mi.

- Miért pont a Teleki Oktatási Központ szárnyai alatt indultok útra?

- Megragadott bennünket Teleki szellemisége: a derű, a jó dolgokban összefogás. Laktunk is itt, mikor ide érkeztünk. Volt idő a megismerésre. Volt idő, mikor az egyetlen kapcsolat az anyaországgal a Telekin keresztül volt. Már akkor gondolkodtunk, hogyan lehet kapcsolatot építeni közös céllal.

A kórusnak nincs jogi háttere. Készülünk a gyerekekkel egy magyarországi útra és oda fordultunk, ahol tudtuk, hogy kapunk segítséget. Akkor jöttünk rá, hogy mindkettőnknek jó lenne ez a kapcsolat. Így egyben legalizáljuk is egymás segítését.

- Milyen kritérium alapján válogattátok össze a gyerekeket?

- Rendszeresen járni kellett a próbákra. Aki kibírta ezt az intenzív együtt muzsikálást, a kórus tagja lett.

- Honnan vannak a gyerekek?

- Szovátai és Szováta környéki gyerekek.

- Hány taggal indultatok?

- Az első próbára vidékenként változó létszámmal jelentkeztek és egyre többen lettek. Az öt kórusból az 50 leghűségesebbet választottuk ki.

- Néhány szóban fogalmazd meg a Kodály- módszer lényegét.

- A Kodály-módszer lényege egy örömteli, aktív muzsikálás, valamint a népzenei hagyományok ápolása. A gyerek előbb muzsikál és utána ismerkedik meg a zenei olvasás-írás elemeivel.

- Milyen további terveitek, céljaitok vannak?

- Augusztus 30.- szeptember 6. között szeretnénk bemutatni Újkígyóson, Kecskeméten, Szegeden a Szt. Kinga gyűrűje népi misztériumjátékot a Kodály Zoltán Gyermekkarral. Szeretnénk ezeknek a gyerekeknek hétvégi iskolát indítani, ahol játékos formában intenzív zenei képzést kapnak, a humán tudományokban elmélyülhetnek. A helyi hagyományok gyűjtését, átadását és a közösségek épülését szeretnénk segíteni.

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |