Dimanikus idézet

„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít bele.” - Kodály Zoltán

Nevelési elvek

A Rend alapítójának,

Maria Theresia von Jesunak (Jézusról nevezett Boldog Terézia anya)

főbb meghatározó elvei, célkitűzései:

 • Abban való hit, hogy a nevelés által a társadalom megváltoztatható – pozitív irányban;
 • A nevelés-oktatás révén a társadalmi csoportok közötti kulturális, műveltségbeli különbségek mérsékelhetőek;
 • A leszakadó társadalmi csoportok számára – reményteljesebb jövőjük érdekében – új lehetőségek biztosíthatók a színvonalas és következetes nevelés-oktatás által;
 • Minden nemzet érdeke, hogy sokoldalúan képzett, folyamatosan képződő, elkötelezett, minőségi nevelést nyújtó pedagógusok neveljék a jövő generációját;
 • A nevelés célja alapvető emberi és keresztény értékek, erkölcsi normák nyújtása – a pedagógus személyes példájával is megerősítvén;
 • A nevelés feladata a tanítvány egész személyiségének (lélek, szellem és test) fejlesztése – középpontba állítva a „szív képzését”;
 • Hatékony nevelés kizárólag személyre szabott nevelés-oktatás révén érhető el;
 • A tanítvány önállóságra nevelése – az élet minden területén; (Felkészítés az életre)
 • A nevelés fő módszere a megértő, tapintatos szeretet, bizalom;
 • A megfélemlítést kerülő, humort is alkalmazó nevelésben való hit;
 • Hit a művészeti nevelés lélekformáló erejében;
 • Korszerű módszereket alkalmazó, szemléletes, a tanítványok életkori sajátosságaihoz illeszkedő oktatással, képzéssel a kor igényeinek megfelelő, alapos és hasznos ismeretek nyújtása;

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |