Dimanikus idézet

„Ha valamit a jó Isten létre akar hozni, mindig megadja hozzá az eszközöket is.” - Boldog Gerhardinger Terézia anya

SSND

 

Az iskolanővérek karizmája: a peremen lévők szolgálata neveléssel

     A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongregációja a felvilágosodás utáni évtizedek szellemi és társadalmi viharaiban jött létre. Boldog Gerhardinger Karolina, szerzetesi nevén Terézia anya, a rend alapítója a kor legégetőbb feladatának megoldásában sietett a társadalom segítségére: a társadalmi mozgások következtében elszegényedett rétegek oktatását-nevelését célozta meg. „Olyan korban élünk, hogy mindenkinek, akinek keze van, ki kell nyújtania, hogy mentse, ami menthető.” (Boldog Gerhardinger Terézia)

     Bajorországból indult a rend, de hamar elterjedt Európa legtöbb országában, sőt Észak-Amerikában, és  a későbbiekben a világ minden földrészére eljutottak nővéreink 37 országba.  A II. Vatikáni Zsinat után a nővérek – alapítójuk szelemét követve – a szolgálat új lehetőségeit tárták fel. Ez gyakran rég iskoláik és házaik átstruktúrálásával járt. A szerteágazó plébániai munkán kívül számos lelkipásztori és karitatív feladatot vállalnak magukra: családokat gondoznak, börtönöket látogatnak, egészségügyi központot szerveznek, leányanyákat karolnak fel, mozgássérültekről gondoskodnak. Sokan tanítanak más rendek vagy az állam által fenntartott iskolákban, oktatási intézményekben; egyetemek katedráin éppúgy megtaláljuk őket, mint az elemi iskolák alsó osztályaiban. Van, ahol munkanélküliek családját, menekülttáborok lakóit, nyomornegyedekben élőket látogatnak, vagyis a legszegényebbeket keresik fel.

     Rendünk fő karizmája tehát a nevelés, elsősorban a rászoruló gyerekek nevelése. Az iskolanővérek tehát a szociális segítségnyújtás eszközének a nevelést tartják, elsősorban az iskolai oktatást-nevelést-képzést. „Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy használják adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában. Mint Terézia anya, abban a meggyőződésben nevelünk, hogy az ember formálásával formálható a világ.” (Konstitúció 22.)  Különösen is fontosnak tartjuk a lányok nevelését, hiszen „a lányok nevelésével jó édesanyákat tudunk nevelni, az édesanyákon keresztül hatni tudunk az édesapákra, az édesapákon keresztül pedig a családokra és a társadalomra.” (Boldog Gerhardinger Terézia, az iskolanővérek alapítója) Hitünk szerint a nevelés által öntudatra ébresztett ember minőségi módon, felelősen van jelen a társadalomban, tud változtatni sorsán, sőt képes embertársai sorsát is pozitív irányba befolyásolni: személyes életében állandóan keresi az Evangéliumból fakadó megoldásokat, környezetében pedig a közösségépítés lehetőségeit. Eredeti karizmánk szerint a szociális munka legmagasabb rendű eszközének a pedagógiát tekintjük.

      A Szentlélek arra hívja rendünket, hogy széttöredezett világunkban legyünk a remény hordozói egységre törekvésünkkel és az átformáló nevelés ajándékával. Hivatásunkat így fogalmazta meg legutóbbi rendi káptalanunk: „szolidaritást vállalunk minden emberrel és a teremtett világgal”, „ a teremtés kiáltására a nevelés a mi válaszunk – ez az egész világgal való szolidaritásunk konkrét kifejeződése”, „azon fáradozunk, hogy mindenki megfelelő képzéshez juthasson, különösen a peremre szorultak és azok, akikről mások megfeledkeztek”. (Káptalani felhívás) „A szolidaritás azt jelenti: embernek lenni annyi, hogy Isten teremtményei vagyunk, egymással és a teremtés egészével összekapcsolódó közösségben. Részt veszünk abban, amit Isten cselekszik világunkban állandó teremtő aktusa által.” (Új pillanat dokumentum, SSND)

     

Címke: 

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |