Tevékenységünk

Zenei anyanyelv ápolása

Kodály Zoltán zenepedagógiai elképzeléseinek szellemében folyik a tanítás hét falu és Szováta gyermekei számára. Eszközök: népi gyerekjáték, népdal, furulya (pásztorfurulya és blockflőte), énekes színpadi művek, kóruséneklés. Az élő néphagyományra építve, abból kiindulva jutnak el a gyerekek a művészi érték megteremtéséig.

Zenei anyanyelv ápolása

Gyermekkórus működtetése

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar magyar gyerekekből alakult 2005-ben, az iskolanővérek zenés missziójának gyümölcseként. A kórus tagjai Szovátáról és a Felső-Nyárádmente hét falujából valók. Az a szándék vezette a kórusvezetőket a nyárádmenti kis falvakba hogy a muzsika, a kóruséneklés segítségével éltető és élni segítő közösségeket hozzanak létre, hogy lehetőséget teremtsenek, reményt ébresszenek, hogy segítsék a szülőföldön maradást a székelyföldi gyerekek, fiatalok számára. A gyerekek lelkesedése és kitartása eredményeképpen született meg egy iskolarendszeren kívüli komplex zenei műhely - „Tündérkert Iskola”, amely a Kodály-módszer segítségével ma már 250 gyermeknek (8-19 éves korú) ad lehetőséget az aktív muzsikálásra, a zenei anyanyelv megőrzésére. A kóruséneklés mellett fontos a magyar kultúra egyéb területeiben való elmélyülés: magyar irodalom, történelem, néprajz, Kárpát-medence földrajza, néptánc. A képzés intenzív műveltségi táborok, utazások alkalmával valósul meg. A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar repertoárjában a hagyományos magyar folklór és feldolgozásai mellett középkori, reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus kórusművek, 20-21. századi – főként magyar – szerzők művei szerepelnek. 

Gyermekkórus működtetése

Falusi misszió

A hét „kis-szentföldi” felső-nyárádmenti falu gyermekei, családjai számára nyújtanak az iskolanővérek sokoldalú lehetőségeket. A képzés, nevelés, oktatás mellett szociális segítségnyújtás is történik, mely a tehetséges és a rászoruló gyermekek, fiatalok számára reményteli jövőt nyit meg.

    Falusi misszió  Falusi misszióFalusi misszió Falusi misszió Falusi misszió Falusi misszió


- JOBBÁGYTELKE
- EHED
- SZÉKELYHODOS
- DEMÉNYHÁZA
- MIKHÁZA
- NYÁRÁDKÖSZVÉNYES
- NYÁRÁDREMETE

Lelkigyakorlat, lelkinap szervezése

Az erdélyi un. hagyományos egyházban felnövő gyerekeknek, fiataloknak, fiatal szülőknek nagy az igényük arra, hogy kérdezhessenek, beszélgessenek, kortárs csoportban együtt gondolkodjanak hitbeli kérdésekről, tanulják és próbálják a személyes és közösségi ima módjait, közelebb kerüljenek a Szentíráshoz, személyesebbé váljon a hitük, önismereti kérdésekben eligazítást kapjanak. A lelkigyakorlatok amellett, hogy komoly elmélyülésre, megtérésre is alkalmat adnak, mindig nagyon élményszerűek, a játék, az éneklés, az egymásra találás öröme kíséri ezeket a napokat, és vágy ébred a folytatásra, „a mélyebbre evezésre”.

Lelkigyakorlat LelkigyakorlatLelkigyakorlat Lelkigyakorlat

Családsegítés

A családokkal való kapcsolattartás révén kiderül, hol milyen segítségre lenne szükség. A Magyarországról érkező adományok – ruha, könyv, taneszköz, gyógyszer, élelmiszer, játék - célbajuttatása a családok önerejének növelését szolgálja. A családsegítés eszköze az ösztöndíj-rendszer működtetése is. A gyerekekkel való rendszeres találkozás alkalmat arra is, hogy kitudódjon, hogy a családok milyen aktuális nehézségekkel küzdenek, sok esetben alkalmi gyorssegély jelent támaszt egy-egy családnak: pénz, gyógyszer, orvos, beszélgetés.

Hétvégi iskola – magyar kultúra napok

Szombatonként a leghűségesebb gyerekek, fiatalok (kb 60-70 fő) számára közös kóruspróba van, mely alkalmat teremt a különböző falvak (és városok) hasonló értékrendű gyermekei, fiataljai számára a kapcsolatépítésre, a közösségápolásra. A kóruséneklés mellett magyar irodalom, történelem, zenetörténet foglalkozásokba is bekapcsolódhatnak alkalmanként a résztvevők.

Műveltségi táborok

Iskolai szünetekben bentlakások intenzív műveltségi táborokat szervez az Alapítvány a leghűségesebb gyerekek számára (50-60 fő). A reggeltől estig tartó sokoldalú képzés élményszerű, játékos közösségfejlesztő formában történik önkéntes pedagógusok, nővérek, egyetemisták segítségével.

Mozgó zeneiskola

Hétköznap délutánonként négy faluban összegyűlve hét falu és Szováta gyermekei számára csoportos furulyatanulási lehetőség van, mely a szoprán furulya mellett a blockflőte consortban való muzsikálásra is lehetőséget ad alt, tenor, basszus, sopranino furulyák segítségével. 4 éves kortól huszonéves korig szívesen furulyáznak a gyerekek ezen a könnyen elérhető hangszeren.

     

Korai többszólamú, reneszánsz darabok mellett mai magyar szerzők műveit is játszák. A legtehetségesebbek számára lehetőség a zongora tanulás, mely az Erdélyi Tündérkert Alapítvány által kölcsönzött zongorákon valósul meg, s falvanként kiscsoportokban történik. Népi hegedű, gardon, koboz tanítására is volt már példa, megfelelő szakember alkalmi önkéntesek segítségével.

Tehetséggondozás, zeneterápia

Kinek-kinek tehetsége, szorgalma, igényei szerint lesz életének része a muzsika. A szorgalmasabb, stabilabb munkára befogható gyerekek nemcsak zeneileg jutnak igen magas színvonalra, de egyéb tantárgyakban való fejlődésük és sikereik is figyelemre méltóak. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent József Házának két muzsikáló gyermek csoportjában ragaszkodó, kedves, nyitott, érzékeny gyermekek vannak.

Tehetséggondozás, zeneterápiaTehetséggondozás, zeneterápia

Hagyományőrzés

Az erdélyi népdal, néptánc az összmagyarság közös kincse. Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány önkéntes zenepedagógusai azzal a céllal is tanítják, nevelik a gyerekeket, hogy segítsenek nekik – és környezetüknek – felfedezni ezt a kincsesbányát, hogy értékeljék, szeressék hagyományaikat, múltjukat, legyenek büszkék rá, őseik forrásaiból merítve legyenek erősek identitásukban, és formálják jövőjüket ebben a szellemben.

Az Alapítvány mindennapos foglalkozásainak alapanyaga a magyar népdal, a magyar énekes népi játék, a hétvégi iskolában, a műveltségi táborokban a néptáncnak is fontos szerepe van. A gyerekek szeretnek és egyre többen tudnak táncolni. Az Alapítvány munkatársai külön gonddal biztatják, bátorítják, motiválják a jobbágytelki hagyományőrző néptáncegyüttest és vezetőit. A gyerekek sok biztatást kapnak, hogy tanuljanak népdalokat nagymamáiktól, szüleiktől. Ezáltal kinevelődött egy kis csoport népdalénekes gyermek, akik népdalversenyeken is igen eredményesen szerepelnek.

       

Oldalak

Feliratkozás Tevékenységünk csatornájára

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |