Dimanikus idézet

„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít bele.” - Kodály Zoltán

Tóth Guttman Emese

Tóth Guttman Emese,  a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke, Kolozsvár

HIVATÁS, KÜLDETÉS, FELADAT

 

„ Százhangú orgona

a magyar népzene ,

mindenre van hangja

a szelíd tréfától a tragédiáig .” ( Kodály Zoltán )

                                                       

E mottó hívja fel a figyelmet a lélektől - lélekig ható kapcsolatok építésére, plakátokon, meghívókon, műsorfüzeteken az „ Éneklő Ifjúság Kodály Zoltán szellemében” Gyermekkari találkozóra, amelyet a Romániai Magyar Dalosszövetség immár harmadszor rendezett meg ( 2008 - Kolozsvár , 2009 - Temesvár , 2010 - Kézdivásárhely ). 

Így sikerült 2008. tavaszán megismerkednünk a Marosszéki „Kodály Zoltán” Gyermekkarral és két elhivatott, szakmailag magasan felkészült tanár – karnaggyal: Czakó Gabriellával és Nagy Éva Verával .

Ők – mint most már valamennyien tudjuk, iskolanővérek, akik 2004. szeptemberétől mint zenész misszionáriusok jelentek meg Erdélyben, „mozgó zeneiskolát” szerveztek a felső-nyárádmenti apró falvakban, hogy megvalósíthassák a kodályi hagyaték egyetemes értékeit: „legyen a zene mindenkié”. Az éneklést, a zenei írás – olvasást, a zenei anyanyelv elsajátítását, a zenei művek megismerését, a zenei készség fejlesztésétmind a Kodály módszer alkalmazásával  valósítják meg. Ez az átfogó, egységes, anyanyelven való tanítás – tanulás nem utolsó sorban párosul  Nagy Éva Vera és Czakó Gabriella mélyen vallásos lelkületével, akik igaz hittel, reménnyel és szeretettel teljesítik küldetésüket. Karizmatikus egyéniségük magukkal  ragadják tanítványaikat, akik ezáltal könnyedén hatolnak be a zene birodalmába. Tanításuk, nevelői munkájuk, zenei igényességük  a  Marosszéki „Kodály Zoltán” Gyermekkar minden fellépésekor kitűnik.  Tanúságot tesznek alapos, rendszeres felkészültségükről. Színpadra állásuk  zenei és lenyűgöző esztétikai élményt jelent minden hallgatójuk számára. Műsoruk  íve Kodály Zoltántól - Kodály Zoltánig terjed, valamint egyetemes világi és vallásos műveket is tartalmaz. Megjelenésük örömtől sugárzik. Öltözetük a gyönyörű székely népviselet, oldalukon kis tarisznya furulyával. Mosolygó arccal énekelnek. Szívből muzsikálnak. Felszabadultan, de fegyelmezetten játszanak. Ezeket mind nevelőiknek köszönhetik, akik tanítványaikat egymásra figyelésre nevelik. Ezáltal humánusabbak, a belső rendet becsülő, a szépet észrevevő emberek, alázatosabbak egymás iránt, érzékenyebbek másokkal szemben, az életük harmonikusabb, a belőlük áradó szeretet nagyobb, és mindezek által közelebb kerülnek Istenhez. Ez a nevelés hiánypótló, mivel az iskolákból kivették a zene megértetésének lehetőségét, ezért más utakat kellett keresni, amit Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera eredményesen valósít meg. E nagy feladat teljesítéséért hálát adunk a Gondviselőnek, és egyben további áldozatos munkájukra Isten áldását kérjük. Méltó befejezésként újból Kodály Zoltán szavait idézem: „ Itt valamennyien azt valljuk , hogy az élet zene nélkül nem teljes, és mit sem ér. Szeretnők beoltani ennek tudatát mindazokba, akiknek sejtelmük sincs arról, micsoda szépségek rejlenek a zene tündérkertjében” .

 

Kolozsvár, 2010. Pünkösd

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |