Dimanikus idézet

„Az ember képzésével, nevelésével jobbá tehető a világ.” - Az iskolanővérek szabályzata

Tündérkert CD

  

 

MAROSSZÉKI KODÁLY ZOLTÁN GYERMEKKAR

 

(Jobbágytelke, Székelyhodos, Deményháza, Mikháza, Nyárádköszvényes,

Nyárádremete, Szováta)

 

Kórusvezetők:

CZAKÓ GABRIELLA, NAGY ÉVA VERA SSND

 

 I. „ÁLDÁST, BÉKESSÉGET KÍVÁNOK HÁZAMNAK,…HAZÁMNAK”

 A „Tündérkert” énekes missziót az elköteleződés, a lelkesedés, „az idők szavának” felismerése hozta létre, s a Kárpát-medencei magyarság összefogása élteti. Találkozik itt hit a kultúrával, hagyomány a jövőre irányultsággal, népi kultúra a „magaskultúrával”, kicsi a naggyal, falu a várossal, ínség a nagylelkűséggel, szétszakítottság a reményteli jövővel – a magyarság maroknyi közösségei egymással. Hálából született ez a kiadvány, hálából a létért, az egymásra tálálásért. Áldást kérünk minden magyarra.

 1. Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

2. Kodály Zoltán: Ave Maria (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

3. Kocsár Miklós: Salve Regina (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

 A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar erdélyi magyar gyerekekből alakult 2005-ben, a Boldogasszony Iskolanővérek zenés missziójának gyümölcseként. A kórus tagjai Szovátáról és a Felső-Nyárádmente hét falujából valók: Jobbágytelkétől Nyárádremetéig. Az a szándék vezette a kórusvezetőket a nyárádmenti kis falvakba hogy a muzsika, a kóruséneklés segítségével éltető és élni segítő közösségeket hozzanak létre, hogy lehetőséget teremtsenek, reményt ébresszenek. A gyerekek lelkesedése és kitartása eredményeképpen született meg egy iskolarendszeren kívüli komplex zenei műhely - „Tündérkert Iskola”, amely a Kodály-módszer segítségével ma már 200 gyermeknek (8-18 éves korú) ad lehetőséget az aktív muzsikálára, a zenei anyanyelv megőrzésére.

 

  „JELENTI MAGÁT JÉZUS HÁROMSZOR ESZTENDŐBEN

4. (Fodor Danika, Nyárádremete, 7 éves)

 

II. „ELŐSZÖR JELENTI NAGY KARÁCSONY NAPJÁN…” 

5. Betlehem kis falucskában (népdal, Vitnyéd) – Veres Orsolya

6. Angelus pastoribus (Domokos Pál Péter gyűjtése) (Marosvásárhely, Keresztelő Szt. János templom, 2011. karácsonyi hangverseny)

7. Monteverdi: Angelus pastoribus ait (Szováta, Teleki Ház, kórustábor, Mária Rádió, 2012. augusztus)

8. Kocsár Miklós: Jó szánút, jó fejsze (Kányádi Sándor versére) (Marosvásárhely, Keresztelő Szt. János templom, 2011. karácsonyi hangverseny)

9. Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc (Komló, kórusverseny, 2010. június)

10. Kocsár Miklós: Kirje, kirje kisdedecske

                               Dicsőség mennyben az Istennek

                               Mennyből az angyal („Ó, gyönyörűszép titokzatos éj” ciklusból) (Marosvásárhely, Keresztelő Szt. János templom, 2011. karácsonyi hangverseny)

 „Minden jó kicsiben kezdődik” (Boldog Terézia anya, a Boldogasszony Iskolanővérek alapítója)

Ez a karácsonyi gondolat a hitvallásunk. Abban hiszünk, hogy személytől személyig terjed „a Jó Hír”; a kicsi gyerekben a személyt megszólítva óriási távlatok nyílnak a nevelésre, fejlesztésre, képzésre. Hiszünk abban is, hogy a felnőtteknek össze kell fogni a gyermek körül; egymást szerető, tisztelő, megbecsülő emberek tudnak értékekre nevelni. Értékekre nevelni csak a legértékesebbel lehet. Hiszünk abban, hogy a szorgalmas, kitartó munka gyümölcsöt hoz. Ez már tapasztalttá is vált tanítványaink számára az évek alatt.

 „Minden jó kicsiben kezdődik” átéljük a betlehemi kezdetet, amikor a kicsi mikházi iskolában összegyűlünk szombatonként a cserépkályha körül, a környező falvakból mikrobuszokkal érkezve. Oda gyűlünk a tűz köré, oda vonz bennünket az éltető közösség, magyar kultúránk, elköteleződésünk, szépre-jóra való nyitottságunk, tanulni vágyásunk. S tanúi, dajkái vagyunk a karácsonyi misztériumnak: a SZÉP születésének, ami szeretetet fakaszthat.

 

 III. „MÁSODSZOR JELENTI HANGOS HÚSVÉT NAPJÁN…”

11. Vitnyédi népdal folytatása – Veres Orsolya

12. Szent László himnusz, Alle psallite – XIII. sz-i cantio (Komló, kórusverseny, 2010. június)

13. Jacobus Gallus: Domine ad adiuvandum (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

14. Halmos László: Jubilate Deo (Szováta, Teleki Ház, kórustábor, Mária Rádió, 2012. augusztus)

 „Tündérkert”-eredmények:

Kodály Zoltán Műveltségi vetélkedő, Jeunesses Musicales, 2007.

                          - erdélyi elődöntő, Szováta – 1. helyezés

                          - középdöntő, Nyíregyháza - 1. helyezés

                          - Kárpát-medencei döntő, Kecskemét: 3. hely

                          - „A legjobb határon túli csapat” – nak járó különdíj

Jagamas János díj, (Romániai Magyar Dalosszövetség díja), Kolozsvár, 2008.

                            Nagy Éva Vera iskolanővérnek

 

Bárdos Lajos Szímpozium, Debrecen, 2010.:„Énekes Misszió a Felső Nyárádmentén”

                           - bemutató foglalkozás,

 

XIX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál, Komló, 2010.

                          - egyházzene kategória 1. díja;

                          - „A legszebb kórushangzás” különdíja,

                          - „A legszebben előadott Kodály-műért” járó különdíj

                                - Közönségdíj

Jagamas János díj, (Romániai Magyar Dalosszövetség díja), Kolozsvár, 2010.    

                           Czakó Gabriella karvezetőnek

  

„Seghizzi” 50. Nemzetközi Kórusverseny, Gorizia, Olaszország, 2011.

                           - két bronz minősítés

                           - különdíj „Az elkötelezett zenei nevelésért” ,.

 

Kardos Pál emlékérem (Kardos Pál Alapítvány), Szeged, 2011. Nagy Éva Verának

VI. Summa Cum Laude Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál, Bécs, 2012.

                           - „ifjúsági egyneműkari kategória” 1. helyezés kiváló minősítéssel

 A szakmai elismerés mellett a legfőbb eredménynek azt tartjuk, hogy a gyerekek –akik a szemünk láttára növekdnek - hűségesek, egyre többen vannak, sokan elköteleződnek a magyar kultúra, a jóság, az emberség mellett – vagyis: a lelkekben épül a „TÜNDÉRKERT”, s ez reményt ad a jövőre.

 

IV. „HARMADSZOR JELENTI PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN…”

     15. Orbán György: Gloria (6. mise) (Bécs, Konzerthaus, kórusverseny gálája, 2012. július)

     16. Szent Kinga misztériumjáték - részlet (Kolozsvári TV felvétele Parajdon, 2005. december)

 „Ne aggdalommal tekints a jövőre, hanem a hit és a remény lelkével.” (Karolina anya)

Álmunk, reményünk: egy „Tündérkert” központ, amely otthona lehet a magyar kultúrának, a gyermekkarnak, a néphagyománynak, a hangszert tanulni vágyóknak, erdélyi magyar zeneszerzők műveinek, könyvtárnak, kottatárnak, kiállításoknak, a gyerekeknek és szüleiknek, lelki programoknak, képzéseknek, táboroknak. „Ha egyedül álmodik valaki, az még csak álom, de ha együtt álmodnak, az már a megvalósulás kezdete.”

 Jöjj el, Szentlélek Úristen, hogy álmunk találkozzon a Te rólunk szóló álmoddal,s  a Teremtő munkatársai lehessünk: olyan világot teremtsünk itt, a földön, ahol jól érzi magát az emberség, a hitelesség, az egyszerűség, a minőség…

  

V. „PENDÍTSD MEG NYELVEDNEK GYÖNYÖRŰ SZÓLÁSÁT…”

          Simó Krisztina (Jobbágytelke, 11 éves)         

     17. Egy gyenge kismadár

     18. Hej, búra, búra, búbánatra születtem…                                                                              

     Veres Orsolya (Nyárádremete, 13 éves)         

19. A pünkösdi rózsa nyárban virágozik …

 20. Anyám, anyám, édesanyám…

     Lokodi Emőke (Mikháza, 15 éves)               

21. Kicsi madár…

22. Ifjúságom telik el…

     Katona Monika (Nyárádremete, 8 éves)         

23. Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő…

     Pargaru Vivien (Jobbágytelke, 10 éves)            

24. Kimegyek a jobbágytelki zöld erdőbe…

25. Hermány felől… 

 A magyar népi kultúra a magyarság kincse. Erdélyben még él: a nagymamák, édesanyák ma is továbbadják a gyerekeknek. Gyöngyszemekre bukkantunk: szebbnél szebb népdalokra, s azokat őszinte szívvel megszólaltató gyerekekre.

Létezik egyfajta rend, ami nem felülről irányított, hanem a valódi értékek rendje; ez volt a magyarság kultúrája. Szívében minden magyar vágyik arra, hogy visszataláljon a forrásokhoz, az ősi kultúra rendjéhez. A forrásoknál, a kis helyeken, a rejtettségben lehet rábukkanni a megújulás, az eleven élet titkára.

 

VI. „LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ”…

26. Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

27. Kodály Zoltán: Gergely-járás (Bécs, Musikverein, Summa Cum Laude Kórusverseny, 2012. július)

28. Kodály Zoltán: Táncnóta (Bécs, Musikverein, Summa Cum Laude Kórusverseny, 2012. július)

 „A népi kultúrából rövidebb az út a magaskultúrába, mint a szubkultúrából.” Kodály Zoltán gondolata szerint a saját zenei anyanyelvünkön felnőve képesek vagyunk befogadni a kultúra magaslatait. Hitünk és kultúránk tart meg embernek. A kultúrával, művészettel való lényegi találkozás (katarzis) a lélek mélyére ható nevelést ad. „Ha a magyarság nem törekszik az elérhető legmagasabb műveltség megszerzésére, elmerül a népek tengerében. Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát egyetlen magyar sem engedheti meg magának.”

Kodály Zoltán rendíthetetlenül hisz népének építő erejében és jövőjében. Mi is vele együtt…

 

VII. „JÁTÉK, TE GYÖNYÖRŰ…”

29. Thomas Morley: Ti, édes májusfények (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

30. Farkas Ferenc: Hajnalnóta (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

31. Ismeretlen 16. sz-i szerző: Virágom (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

32. Wolfgang Amadeus Mozart: ABC-nóta (Bécs, Musikverein, Summa Cum Laude Kórusverseny, 2012. július)

33. Liszt Ferenc: Vidáman, játszva űzzük a bút…(Szent Erzsébet oratóriumból) (Bécs, Muzsika Háza, 2012. július)

34. Herwig Reiter: Bitte, Betti (Bécs, Musikverein, Summa Cum Laude Kórusverseny, 2012. július)

35. Ó, én édes jó Istenem…(Fertőhomok, katolikus templom, 2012. július)

 A tanulás, fejlődés motorja az élmény, az inspiráció, a lelkesedés – ezt felébreszteni a pedagógus feladata. Nemcsak tudni öröm, hanem tanulni, töltekezni, növekedni is. A játék, az élmény, a nevetés a kórusélet fontos alkotóeleme.

„A lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet.” (Szt. Ágoston)

 

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |